Používáme soubory cookies pro správné zobrazení obsahu webu. Setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies.
Více informací Rozumím
OTE logo

Přejít na obsah | Přejít na navigaci

/images/level_banner/o-spolecnosti.jpg

Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2017/2196 – návrh podmínek pro zvláštní pravidla zúčtování odchylek a zúčtování týkající se regulační energie v případě pozastavení tržních činností

Na základě vydaného nařízení Evropské komise (EU) č. 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (dále jen „Nařízení“), je nutné provést implementaci do národní legislativy.

 

ČEPS, a.s., jako pověřená osoba dle Nařízení a OTE, a.s., jako pověřená osoba zodpovědná dle platné legislativy České republiky, zejména dle § 20a, odst. 4, písm. b) a l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), vyhodnocovat odchylky za celé území České republiky, zahajují konzultační proces o pravidlech zúčtování odchylek a zúčtování týkající se regulační energie v případě pozastavení tržních činností dle čl. 4, odst. 2f Nařízení.

 

Návrh podmínek pro subjekty zúčtování vztahujících se k odst. 2f, článku 4 Nařízení, vychází z relevantních ustanovení aktuálně platných právních předpisů zejména vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., jejíž znění přikládáme v příloze.

 

V České republice určuje podmínky zúčtování ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze pro subjekty zúčtování Energetický regulační úřad, který stanoví, v souladu s § 98a, odst. 2, písm. h), bod (4) energetického zákona, vyhláškou Pravidla trhu s elektřinou „rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze“.

 

Pro vyloučení všech pochybností se jedná o konzultační proces pouze k těm relevantním ustanovením, které se dotýkají podmínek ve smyslu čl. 4, odst. 2, písm. f) Nařízení.

 

Veřejný konzultační proces se bude řídit následujícími pravidly:

 1. Připomínky, podněty a návrhy na doplnění představeného návrhu metodik a podmínek je možné uvést prostřednictvím e-mailové adresy vkp@ote-cr.cz s označením předmětu „VKP - NAŘÍZENÍ 2017/2196“.
 2. Připomínky, podněty a návrhy na doplnění je možné zasílat do 10.10.2018
 3. Na připomínky podané po termínu nebude brán zřetel.
 4. Připomínky, podněty a návrhy na doplnění budou předány v českém jazyce.
 5. Připomínky a podněty může uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny.
 6. Připomínky, podněty a návrhy na doplnění musí být zaslány ve formě:
  • písmeno čl. 4 odst. 2f Nařízení, kterého se připomínka, podnět nebo návrh na doplnění týká,
  • zdůvodnění proč jsou návrhem dotčeny oprávněné zájmy odesílatele,
  • připomínka, podnět nebo návrh na doplnění,
  • odůvodnění připomínky, podnětu a návrhu na doplnění,
  • popř. vlastní alternativní řešení.
 7. Veškeré připomínky, podněty a návrhy na doplnění budou považovány za veřejné.
 8. Všechny připomínky, podněty a návrhy na doplnění budou zveřejněny po skončení veřejného konzultačního procesu na webu OTE, a.s., bez označení předkladatele.
 9. OTE, a.s., obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.

 

Připojené soubory: