Používáme soubory cookies pro správné zobrazení obsahu webu. Setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies.
Více informací Rozumím
OTE logo

Přejít na obsah | Přejít na navigaci

/images/level_banner/o-spolecnosti.jpg

UPOZORNĚNÍ: Nárok na podporu a dodržování termínů k vykazování POZE

V návaznosti na aktuálně probíhající správní řízení a z nich vyplývající stanoviska Energetického regulačního úřadu Vás upozorňujeme, že od 1. 6. 2018 nebude možné nárokovat provozní podporu v případě, kdy Výrobce nenaplní zákonné povinnosti určené vyhláškou č. 145/2016 Sb., tj. především dojde k pozdnímu zadání dat z výkazů do systému operátora trhu. Dle tohoto stanoviska Energetický regulační úřad vyložil ustanovení § 4 odst. 6 písm. d) zákona o POZE ve smyslu, že podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nesplní mj. povinnost vůči operátorovi trhu stanovenou § 11a odst. 7 písm. a) nebo odst. 8 zákona o POZE. Analogicky se dle § 5 odst. 6 písm. b) zákona o POZE uplatní tato podmínka u výrobce elektřiny z druhotných zdrojů a dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o POZE u kombinované výroby elektřiny a tepla. Vyhláška MPO č. 145/2016 Sb. v § 4 odst. 2 stanoví, že výrobci, s výjimkou výrobců uvedených v odstavcích 4 a 5 (výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla), předávají údaje z výkazu nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. V ustanovení § 4 odst. 3 stanoví vyhláška termíny pro výrobce, který k výrobě elektřiny využívá proces společného spalování obnovitelného a neobnovitelného zdroje.

Shodně je podle stanoviska ERÚ přistupováno k povinnostem výrobců tepla. Pokud výrobce tepla při vykazování do systému OTE, a.s. nedodrží termíny dle § 5 odst. 1 vyhlášky MPO č. 145/2016 Sb., nemá nárok na podporu, jak je uvedeno v § 24 odst. 6 písm. g) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nebudou definované údaje a provozní data zadány do systému operátoru trhu do 10. kalendářního dne (vyjma KVET), resp. 15. kalendářního dne (pro KVET), následujícího měsíce, nebudou zahrnuta do vyúčtování, podpora nebude vyplacena a nárok na podporu za toto období definitivně zaniká.

Povinnost zadávat data měsíčně se vztahuje i na zdroje, za které je podpora vyplácena čtvrtletně (výrobny elektřiny do 10 kW a výrobny tepla).

Upozorňujeme dále, že obecná povinnost výrobce vykazovat data o výrobě do systému OTE podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou není dotčena. Výrobce má povinnost předat definované údaje a provozní data bez ohledu na zaniklý nárok podporu.