Používáme soubory cookies pro správné zobrazení obsahu webu. Setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies.
Více informací Rozumím
OTE logo

Přejít na obsah | Přejít na navigaci

/images/level_banner/poze.jpg

Registrace nepodporovaného výrobního zdroje

Pro zaregistrování nového nepodporovaného zdroje do systému operátora trhu se výrobce nejprve se přihlásí do Portálu CS OTE pod svým certifikátem a v záložce POZE vybere položku Nárok na podporu/registrace zdroje, kterou se dostane na stránku sloužící pro registraci nároku na podporu/zdroje.

01_registrace_podporovaneho_vyrobniho_zdroje.png


Po kliknutí na tlačítko pro nový nárok na podporu/novou registraci zdroje se stránka rozšířila o formulář pro zdroj. Tento formulář má několik oddílů, které je potřeba vyplnit.

02_registrace_podporovaneho_vyrobniho_zdroje.png

 

1. Společnost

Oddíl společnost se vyplňuje automaticky podle dat, které jsou uloženy v systému OTE (není třeba vyplňovat):

 

Název společnosti – jméno společnosti, pro kterou se registruje nárok na podporu/zdroj.

Licence – číslo licence na výrobu elektřiny udělené ERÚ

IČ – identifikační číslo osoby

EAN Výrobce – je unikátní 13 místný číselný kód, který začíná číselnou kombinací 8591824, a který přiděluje OTE a používá jej pro identifikaci v systému.

 

2. Nárok

Oddíl Nárok se vyplní automaticky po uložení žádosti a obsahuje informace o nároku na podporu.

ID žádosti – je unikátní číslo, pod kterým bude nárok na podporu registrován a bude dohledatelný.

Status – je fáze žádosti, v které se právě žádost nachází. Může nabývat hodnot:

  • Návrh – status při vytvoření nové žádosti o podporu
  • Ke schválení PDS – status, při kterém se odešle žádost ke schválení distributorovi
  • Ověřeno – status, při kterém je žádost již ověřena a schválená distributorem
  • Schváleno – status, při kterém je žádost schválena a připravena pro zadávání měsíčních výkazů a zasílání podpory. 

 

3. Data podpory

Oddíl Data podpory se vyplňuje automaticky po uložení.

 

4. Druh podpory

Tento oddíl formuláře slouží k nastavení formy podpory. Kliknutím na tlačítko nový vyskočí další podformulář pro stanovení formy podpory.

Forma podpory – výrobce vyplní „bez podpory“

Decentrální výroba – tato volba lze uplatnit pouze v případě zeleného bonusu nebo samostatně bez podpory

Tarif KVET – hodnota, která se nastavuje automaticky, na základě podané reklamace.

Výpočet ÚPE – výpočet úspory primární energie (měsíční nebo roční), nastavuje se na základě podané reklamace.

Požadované datum podpory od – datum, od kterého je možné zadávat měsíční výkazy do systému. Toto datum musí být nejdříve 30 dní od data, kdy se žádost o registraci zdroje zakládala.

Požadované datum podpory do – toto datum se doplňuje automaticky po uložení žádosti. Nastavení parametrů Forma podpory, Decentrální výroba, Tarif KVET a Tarif MVE musí být v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. a cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok. 

 

5. Výrobní zdroj

Tento oddíl formuláře obsahuje informace o výrobním zdroji, které musí výrobce vyplnit.

 

ID výrobny – unikátní označení výrobny, přiřazené od ERÚ. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence.

ID výrobního zdroje – unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence.

Pozorovatel – nepovinný údaj, název bankovního pozorovatele, který bude mít přístup na data výrobce pro prohlížení.

EAN před. místa (výrobní) – unikátní 18 místný číselný EAN kód, který začíná číselnou kombinací 8591824, také nazývaný ID OPM, který je přiřazený distributorem pro každé odběrné nebo předávací místo. Povinný údaj.

Druh zdroje – povinný údaj, který je potřeba vyplnit podle licence.

ID sítě – needitovatelný údaj, který slouží PDS pro identifikaci sítě, do které je zdroj zařazen. Položka je automaticky doplněna po uložení dat

Název zdroje – povinný údaj.

EAN výrobny – vyplněno z DB ERÚ licencí

Způsob připojení – povinný údaj, kterým se rozlišuje způsob připojení výrobny do sítě.

Výkaz za OPM – na jedno ID OPM může být připojeno více výrobních zdrojů, ale právě jeden výrobní zdroj bude podávat výkaz za OPM, ten se musí zaregistrovat jako první a musí mít nastavenou tuto položku na „ANO“ a zbylé zdroje na „NE“.

 

6. Adresa výrobního zdroje

V této části formuláře se vyplňují informace o umístění zdroje. Pokud zdroj není postavený na žádné konkrétní adrese, vyplní se Katastrální úřad a číslo parcely, na které zdroj stojí. 

 

7. Technické údaje zdroje

Tato část formuláře obsahuje další informace důležité pro formu podpory.

Instal. výkon zdroje – povinná hodnota výkonu v MW. Podle velikosti výkonu se omezují možnosti výběru forem podpory.

Napěťová hladina – povinný údaj

Ostatní údaje výrobce nevyplňuje.

 

8. Termíny

Část formuláře s daty k výrobnímu zdroji.

Datum prvního paralelního připojení – povinný údaj. Jedná se o datum připojení zdroje k distribuční nebo přenosové síti.

Datum instalace měřidla – povinný údaj. Datum instalace elektroměru provozovatele distribuční soustavy.

Po vyplnění všech povinných údajů ve formuláři, je možné žádost uložit. Pokud byly všechny hodnoty správně vyplněny, žádost se uloží do systému OZE ve stavu „Návrh“. Následně ji výrobce může odeslat ke schválení distributorovi, který potvrdí zadané údaje. To se provede v editaci žádosti (ikonka tužky), pokud se Status nastaví na „Ke schválení PDS“ a žádost se uloží. Distributor může žádost vrátit k úpravě hodnot nebo ji schválit. Po schválení žádosti distributorem, výrobce již nemusí dále zasahovat do žádosti a systém OZE žádost dále zpracuje automaticky.