Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace - elektřina k připomínkování

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD k připomínkování do 4.2.2020
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML k připomínkování do 4.2.2020
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2 formáty XML k připomínkování.docx
Specifikace XML (šablony XSD) k připomínkování do 4.2.2020 D1.4.2 šablony XSD k připomínkování

 Připomínky je možné zaslat do 4. února 2020 na adresu jhodanek@ote-cr.cz.

 

 

Přehled změn v dokumentu D1.4.2 formáty XML k připomínkování revize V 1.62
POPIS

Definice RESPONSE – byly změněny popisky enumerací atributu message-code kořenového elementu:

msg-code staré popisky nové popisky
483 Chyba/potvrzení při nastavení limitu VDT/VT Chyba/potvrzení při nastavení limitu VDT
485 Chyba/potvrzení při zaslání automatické změně limitu VDT/VT Chyba/potvrzení při zaslání automatické změně limitu VDT

Definice SFVOTEXCHRATE – byl změněn popisek atributu OteFinalVdtRate elementu ExchRates:

starý popisek - Obsahuje hodnotu vypořádacího kurzu OTE pro trhy VDT/VT pro daný den

nový popisek - Obsahuje hodnotu vypořádacího kurzu OTE pro trh VDT pro daný den

Definice SFVOTLIMITCHANGE – byla změněna enumerace atributu type elementu Limit:

stará hodnota – VDT/VT

nová hodnota – VDT

a dále byl změněn popisek atributu msg-code kořenového elementu:

starý popisek - Automatická změna limitu VDT/VT pro elektřinu nebo VDT pro plyn

nový popisek - Automatická změna limitu VDT pro elektřinu nebo VDT pro plyn

Definice SFVOTLIMITS – byla změněna enumerace atributu type elementu UtilizationData-Data:

stará hodnota

VDT/VT - (Utilizace limitu pro VDT/VT)

nová hodnota

 LIM_VDT - (Utilizace limitu pro VDT – elektřina)

Definice SFVOTLIMITS - byla změněna enumerace atributu type elementu TotalsData-Data:

staré hodnoty

limitIMBalM - Limit financniho zajisteni pro trhy VDT a VT s elektřinou nebo VDT s plynem

utilizationIMBalM - Celková utilizace VDT a VT s elektřinou nebo VDT s plynem

freeResourcesIMBalM - Volne prostredky pro VDT VT elektřina nebo VDT plyn

 

nové hodnoty

limitIM - Limit financniho zajisteni pro trhy VDT s elektřinou nebo VDT s plynem

utilizationIM - Celková utilizace VDT s elektřinou nebo VDT s plynem

freeResourcesIM - Volne prostredky pro VDT elektřina nebo VDT plyn

Definice SFVOTLIMITS – byl změněn popisek atributu msg-code kořenového elementu:

starý popisek

482 - Automatická změna limitu VDT/VT pro elektřinu nebo VDT pro plyn

nový popisek

482 - Automatická změna limitu VDT pro elektřinu nebo VDT pro plyn

Definice SFVOTSETTINGS - byla změněna enumerace atributu type elementu Limit:

stará hodnota

VDT/VT

nová hodnota

VDT