Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace - elektřina k připomínkování

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD k připomínkování do 10.11.2020
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML k připomínkování do 10.11.2020
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2 formáty XML k připomínkování.docx
Specifikace XML (šablony XSD) k připomínkování do 10.11.2020 D1.4.2 šablony XSD k připomínkování

 Připomínky je možné zaslat do 10. listopadu 2020 na adresu jhodanek@ote-cr.cz.

 

 

Přehled změn v dokumentu D1.4.2 formáty XML k připomínkování revize V 1.65
POPIS

Definice SFVOTEMGSTATEINV

 • byl přejmenován element Paymants na Paymant a byl přesunut do elementu Data
 • byl přejměnován atribut payment elementu Paymant na amount
 • byl přejmenován atribut paymanteDate elementu Paymant na date
 • byly přidány atributy vesion a period do elementu Data
 • byl odstraněn atribut version elementu EmgState

Definice MASTERDATA – byl pozměněn popisek atributu id elementu Party.

 • Starý popisek:
  Participant Id (EAN 18)
 • Nový popisek:
  Participant Id (EAN 13)