Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace - elektřina k připomínkování

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD k připomínkování do 3.12.2019
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML k připomínkování do 3.12.2019
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2 formáty XML k připomínkování.docx
Specifikace XML (šablony XSD) k připomínkování do 3.12.2019 D1.4.2 šablony XSD k připomínkování

 Připomínky je možné zaslat do 3. prosince 2019 na adresu jhodanek@ote-cr.cz.

 

 

Přehled změn v dokumentu D1.4.2 formáty XML k připomínkování revize V 1.60
POPIS
Definice šablon SFVOTBILLING – byla rozšířena enumerace atributu tradeType elementu TradeType o tyto položky:
TR+ - Dodávka RE+ z TERRE
TR- Dodávka RE- z TERRE
Definice šablon SFVOTBILLINGSUM – byla rozšířena enumerace atributu tradeType elementu Data o tyto položky:
TR+ - Dodávka RE+ z TERRE
TR- Dodávka RE- z TERRE
Definice šablon SFVOTCLAIM– byla rozšířena enumerace atributu tradeType elementu TradeType o tyto položky:
TR+ - Dodávka RE+ z TERRE
TR- Dodávka RE- z TERRE
Definice šablon SFVOTCLAIMSUM – byla rozšířena enumerace atributu tradeType elementu Data o tyto položky:
TR+ - Dodávka RE+ z TERRE
TR- Dodávka RE- z TERRE
Definice šablon SFVOTCONFDATA – byla rozšířena enumerace atributu tradeType elementu Data o tyto položky:
TR+ - Dodávka RE+ z TERRE
TR- Dodávka RE- z TERRE
Definice ISOTEDATA – byla rozšířena enumerace atributu profile-role elementu ProfileData o tyto položky:
XC71 Auxiliary Services Minus - RE opatřená na TERRE - záporná energie kladné částky (RE- z TERRE)
XC72 Auxiliary Services Minus - RE opatřená na TERRE - záporná energie záporné částky (RE- z TERRE, v případě nulové částky)
XC73 Auxiliary Services Plus - RE opatřená na TERRE - kladná energie kladné částky (RE+ z TERRE)
XC74 Auxiliary Services Plus - RE opatřená na TERRE - kladná energie záporné částky (RE+ z TERRE, v případě nulové částky)
XP71 Auxiliary Services Minus - RE opatřená na TERRE - kladná částka záporné energie (RE- z TERRE)
XP72 Auxiliary Services Minus - RE opatřená na TERRE - záporná částka záporné energie (RE- z TERRE, v případě nulové částky)
XP73 Auxiliary Services Plus - RE opatřená na TERRE - kladná částka kladné energie (RE+ z TERRE)
XP74 Auxiliary Services Plus - RE opatřená na TERRE - záporná částka kladné energie (RE+ z TERRE, v případě nulové částky)