Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace - elektřina k připomínkování

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD k připomínkování do 13.5.2020
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML k připomínkování do 13.5.2020
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2 formáty XML k připomínkování.docx
Specifikace XML (šablony XSD) k připomínkování do 13.5.2020 D1.4.2 šablony XSD k připomínkování

 Připomínky je možné zaslat do 13. května 2020 na adresu jhodanek@ote-cr.cz.

 

 

Přehled změn v dokumentu D1.4.2 formáty XML k připomínkování revize V 1.63
POPIS

Definice CDSDATA – byly přidány nové nepovinné atributy split-counter a split-last

kořenového elementu:

split-counter - Pořadí zprávy v rámci odpovědi

split-last - Poslední zpráva

Definice CDSIDIS – byly přidány nové nepovinné atributy split-counter a split-last

kořenového elementu:

split-counter - Pořadí zprávy v rámci odpovědi

split-last - Poslední zpráva

Definice CDSCLAIM – byly přidány nové nepovinné atributy split-counter a split-last

kořenového elementu:

split-counter - Pořadí zprávy v rámci odpovědi

split-last - Poslední zpráva

Definice MASTERDATA – byl pozměněn popisek enumerace ARE atributu reason elementu Activity.

Starý popisek:

ARE –  Odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2 EZ a pokračování dodávek od stávajícího dodavatele

Nový popisek:

ARE –  Odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2 a 3 EZ (do termínu dle vyhlášky) a pokračování dodávek od stávajícího dodavatele