Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace - elektřina k připomínkování

 

Formáty zpráv XML, šablony XSD k připomínkování do 7.1.2020
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML k připomínkování do 7.1.2020
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2 formáty XML k připomínkování.docx
Specifikace XML (šablony XSD) k připomínkování do 7.1.2020 D1.4.2 šablony XSD k připomínkování

 Připomínky je možné zaslat do 7. ledna 2020 na adresu jhodanek@ote-cr.cz.

 

 

Přehled změn v dokumentu D1.4.2 formáty XML k připomínkování revize V 1.61
POPIS

Definice SFVOTTDD – byl přidán nový nepovinný  atribut region elementu Data:

region - Region (1 – E.ON Distribuce,2 – PRE Distribuce,3 – ČEZ Distribuce)

Definice SFVOTTDDNETT – byl přidán nový nepovinný atribut region elementu Data:

region - Region (1 – E.ON Distribuce,2 – PRE Distribuce,3 – ČEZ Distribuce)