Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace - plyn k připomínkování

Formáty zpráv XML, šablony XSD a WSDL k připomínkování do 06.06.2023 a platné od 21.06.2023.
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2G šablony XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci Bude doplněno později

Změny:

Definice zprávy CDSEDIGASREQ – enumerace kořenového elementu atributu message-code byla rozšířena o hodnoty:
GO7 - Dotaz na denní hodnoty C skutečné odečtené spotřeby
Definice zprávy GASRESPONSE – enumerace kořenového elementu atributu message-code byla rozšířena o hodnoty:
GO8 - Potvrzení / chyba v dotazu na denní hodnoty C skut. odečtené spotřeby
Definice zprávy CDSGASMASTERDATA – změna popisek enumerací:

Element Data atribut rejection-reason
ARE - Odstoupení od smlouvy dle § 11b odst. 2 nebo výpověď smlouvy dle § 11b odst. 1 nebo § 11o EZ a pokrač. dodávky stáv. dodav.

Element Data atribut contract-negotiation-type
M - Mimo prostory obvyklé k podnikání (Zákazník má právo odstoupit od smlouvy dle § 11b odst. 2 nebo vypovědět dle § 11b odst. 1 EZ)
P - V prostorách obvyklých k podnikání (Zákazník má právo odstoupit od smlouvy dle § 11b odst. 2 nebo vypovědět dle § 11b odst. 1 EZ)
D - Distanční (Zákazník má právo odstoupit od smlouvy dle § 11b odst. 2 nebo vypovědět dle § 11b odst. 1 EZ)

 Připomínky je možné zaslat do 06.06.2023 na adresu jnecesany@ote-cr.cz.