Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Dokumentace Plyn

Formáty zpráv XML, šablony XSD a WSDL platné od 30/7/2021
OPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML
Popis fungování hypertextových odkazů je popsán v kapitole 5 pro korektní fungování je zapotřebí mít stažené šablony XSD
D1.4.2G formáty XML
Specifikace XML (šablony XSD) D1.4.2G šablony XSD
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony