Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.03.2018

Výsledky denního trhu ČR - 20.03.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 38,22 2 896,7 0,0 1 318,7
2 36,50 2 988,5 0,0 1 443,5
3 35,80 2 972,9 0,0 1 416,0
4 35,02 2 934,3 0,0 1 454,3
5 33,48 2 780,9 0,0 1 334,4
6 36,90 2 985,0 0,0 1 260,0
7 45,08 2 289,8 0,0 378,8
8 53,03 2 490,5 27,7 0,0
9 52,99 2 165,1 0,0 251,9
10 47,07 2 132,7 0,0 81,8
11 40,54 2 028,8 0,0 145,7
12 38,23 2 052,0 37,3 0,0
13 36,49 2 106,2 0,0 73,6
14 37,95 2 179,8 0,0 142,1
15 38,00 2 184,7 0,0 339,7
16 39,82 2 330,0 0,0 376,7
17 43,53 2 297,3 0,0 398,9
18 50,01 2 174,0 0,0 141,2
19 62,95 2 002,2 0,0 192,0
20 69,82 2 078,4 0,0 118,6
21 56,22 2 452,5 0,0 176,9
22 47,28 2 362,2 0,0 554,5
23 44,97 2 077,4 0,0 725,0
24 39,24 2 345,8 0,0 1 027,4
Celkem 57 307,7 65,0 13 351,7
SPOT MARKET INDEX -  20.03.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 44,13 9,05 pokles
PEAK LOAD 46,45 18,02 pokles
OFFPEAK LOAD 41,81 3,54 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 307,7
PEAK LOAD 25 731,2
OFFPEAK LOAD 31 576,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)