Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.03.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.03.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 39,74 2 853,2 0,0 1 510,1
2 39,08 2 920,0 0,0 1 633,5
3 38,51 2 883,4 0,0 1 642,1
4 38,89 2 684,4 0,0 1 409,2
5 40,00 2 861,8 0,0 1 518,9
6 43,50 2 987,2 0,0 1 323,3
7 56,10 2 529,7 0,0 514,9
8 71,20 2 811,6 147,4 0,0
9 71,97 2 276,5 225,8 0,0
10 61,28 2 584,1 528,9 0,0
11 53,71 2 627,3 279,9 0,0
12 48,62 2 698,9 329,3 0,0
13 46,07 2 834,4 475,2 0,0
14 45,84 2 816,1 256,4 0,0
15 45,00 2 598,1 117,6 0,0
16 46,19 2 543,0 0,0 17,0
17 49,65 2 847,2 0,0 179,8
18 58,30 3 289,9 0,0 318,4
19 68,34 2 590,0 12,1 0,0
20 76,70 2 481,1 10,2 0,0
21 56,40 2 742,0 23,9 0,0
22 46,47 2 720,7 0,0 519,6
23 40,47 2 432,3 0,0 984,2
24 35,58 2 236,0 0,0 1 084,8
Celkem 64 848,9 2 406,7 12 655,8
SPOT MARKET INDEX -  21.03.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,73 14,96 nárůst
PEAK LOAD 55,97 20,50 nárůst
OFFPEAK LOAD 45,50 8,83 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 64 848,9
PEAK LOAD 32 186,6
OFFPEAK LOAD 32 662,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)