Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.03.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.03.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,00 2 668,7 0,0 1 294,3
2 41,60 2 701,2 0,0 1 285,3
3 40,56 2 593,4 0,0 1 310,3
4 39,74 2 573,9 0,0 1 309,5
5 40,00 2 860,2 0,0 1 525,0
6 43,59 2 878,1 0,0 1 133,6
7 54,29 2 454,9 0,0 627,9
8 67,50 2 480,9 0,0 224,9
9 74,10 2 731,9 0,0 355,0
10 71,33 2 701,4 0,0 140,0
11 64,32 2 384,8 0,0 295,0
12 60,00 2 299,0 0,0 357,7
13 54,90 2 526,9 0,0 469,6
14 51,64 2 833,5 0,0 488,1
15 49,93 2 741,0 0,0 436,8
16 49,48 2 866,8 0,0 428,1
17 49,40 2 685,7 0,0 393,9
18 56,64 2 600,2 0,0 263,5
19 64,38 2 200,7 0,0 200,2
20 75,00 2 487,5 160,6 0,0
21 58,45 2 536,8 0,0 292,7
22 47,00 2 299,2 0,0 246,3
23 45,42 1 803,6 0,0 624,9
24 41,42 2 197,9 0,0 1 019,8
Celkem 61 108,2 160,6 14 722,4
SPOT MARKET INDEX -  23.03.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,49 31,17 nárůst
PEAK LOAD 60,09 29,23 nárůst
OFFPEAK LOAD 46,88 33,71 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 108,2
PEAK LOAD 31 059,4
OFFPEAK LOAD 30 048,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)