Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.03.2018

Výsledky denního trhu ČR - 30.03.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,39 2 723,5 0,0 1 235,8
2 31,00 2 903,4 0,0 1 707,5
3 29,97 3 098,8 0,0 1 945,3
4 30,00 2 958,1 0,0 1 840,2
5 31,00 2 920,7 0,0 1 815,1
6 31,00 2 933,4 0,0 1 906,4
7 28,35 3 061,3 0,0 1 642,6
8 34,81 2 273,2 0,0 949,8
9 34,99 2 268,4 0,0 829,7
10 32,71 2 054,4 0,0 462,0
11 30,23 2 236,0 0,0 538,2
12 28,55 2 330,4 0,0 514,4
13 24,22 2 348,4 0,0 512,3
14 20,00 2 306,4 0,0 570,5
15 16,91 2 532,0 0,0 855,1
16 18,00 2 680,9 0,0 1 073,5
17 19,03 2 598,2 0,0 1 029,4
18 21,75 2 698,6 0,0 1 196,3
19 25,00 2 611,1 0,0 1 070,9
20 27,96 2 379,7 0,0 965,2
21 26,52 2 210,9 0,0 806,8
22 18,22 2 482,3 0,0 1 022,0
23 19,57 2 545,3 0,0 968,9
24 15,10 2 475,4 0,0 1 128,0
Celkem 61 630,8 0,0 26 585,9
SPOT MARKET INDEX -  30.03.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 26,35 30,82 pokles
PEAK LOAD 24,95 40,75 pokles
OFFPEAK LOAD 27,74 18,56 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 630,8
PEAK LOAD 29 044,5
OFFPEAK LOAD 32 586,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)