Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 01.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 20,00 2 484,1 0,0 501,5
2 18,00 2 613,6 0,0 872,0
3 15,22 2 696,7 0,0 851,6
4 15,00 2 876,4 0,0 1 084,0
5 14,73 2 927,3 0,0 1 158,4
6 15,08 3 002,2 0,0 1 433,6
7 10,47 3 091,8 0,0 1 570,3
8 15,00 2 339,3 0,0 838,5
9 18,07 1 877,7 0,0 367,5
10 23,36 1 753,4 0,0 136,3
11 22,06 1 793,5 19,8 0,0
12 23,65 1 778,8 43,9 0,0
13 20,38 1 970,5 14,9 0,0
14 13,82 2 932,6 0,0 61,1
15 10,00 3 074,5 0,0 53,7
16 9,19 3 102,8 0,0 122,3
17 12,00 2 987,5 0,0 294,5
18 14,38 2 525,6 0,0 443,2
19 21,94 1 656,1 0,0 207,9
20 31,00 1 766,3 88,2 0,0
21 36,59 1 661,2 22,8 0,0
22 32,53 1 939,0 0,0 275,2
23 29,88 2 089,3 0,0 241,6
24 23,62 2 287,1 0,0 533,2
Celkem 57 227,3 189,6 11 046,4
SPOT MARKET INDEX -  01.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 19,42 23,75 pokles
PEAK LOAD 18,32 44,20 pokles
OFFPEAK LOAD 20,51 13,25 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 227,3
PEAK LOAD 27 219,3
OFFPEAK LOAD 30 008,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)