Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 04.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 27,14 1 883,1 0,0 417,7
2 24,58 2 140,3 0,0 407,2
3 21,74 1 888,7 0,0 756,5
4 20,10 1 802,8 0,0 752,3
5 24,30 2 413,8 0,0 443,1
6 30,36 2 155,3 0,0 411,7
7 44,95 2 080,8 0,0 339,6
8 53,65 2 121,4 124,3 0,0
9 56,57 2 452,5 255,1 0,0
10 52,31 2 174,1 408,2 0,0
11 45,72 2 265,5 525,3 0,0
12 44,26 2 097,7 494,0 0,0
13 39,99 2 411,1 752,9 0,0
14 37,17 2 255,4 634,0 0,0
15 36,90 1 967,6 459,3 0,0
16 35,71 1 857,6 439,8 0,0
17 34,85 1 483,5 95,5 0,0
18 37,00 1 381,7 0,0 18,3
19 40,39 1 422,7 0,0 42,7
20 45,39 1 588,3 111,5 0,0
21 45,85 1 876,7 210,8 0,0
22 40,45 1 394,4 57,9 0,0
23 36,13 1 546,5 0,0 161,4
24 27,55 1 797,8 0,0 466,7
Celkem 46 459,3 4 568,6 4 217,2
SPOT MARKET INDEX -  04.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 37,63 1,26 pokles
PEAK LOAD 42,19 5,00 pokles
OFFPEAK LOAD 33,07 3,96 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 46 459,3
PEAK LOAD 23 357,7
OFFPEAK LOAD 23 101,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)