Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 05.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 27,30 2 181,9 0,0 797,4
2 23,80 2 537,5 0,0 1 260,7
3 19,60 2 301,2 0,0 912,1
4 15,36 2 494,6 0,0 1 080,1
5 16,73 2 362,2 0,0 918,1
6 25,09 2 096,8 0,0 859,9
7 36,57 2 192,2 0,0 414,9
8 42,57 2 516,2 246,9 0,0
9 41,76 2 410,2 257,7 0,0
10 37,00 2 378,9 200,5 0,0
11 30,97 2 399,8 391,1 0,0
12 29,65 2 554,4 635,5 0,0
13 28,51 2 574,8 598,9 0,0
14 28,51 2 497,5 569,5 0,0
15 28,01 2 286,4 466,0 0,0
16 28,07 2 113,6 335,1 0,0
17 28,40 1 949,7 271,6 0,0
18 28,32 1 884,5 185,4 0,0
19 33,45 2 176,0 509,5 0,0
20 40,32 2 432,5 708,6 0,0
21 43,75 2 463,7 690,1 0,0
22 39,95 1 757,7 275,5 0,0
23 37,29 1 971,5 100,6 0,0
24 30,01 2 063,0 0,0 149,6
Celkem 54 596,8 6 442,5 6 392,8
SPOT MARKET INDEX -  05.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 30,87 17,96 pokles
PEAK LOAD 31,91 24,37 pokles
OFFPEAK LOAD 29,84 9,77 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 54 596,8
PEAK LOAD 27 658,3
OFFPEAK LOAD 26 938,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)