Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 08.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 23,32 1 963,4 0,0 814,0
2 20,00 2 140,1 0,0 975,9
3 17,67 2 376,8 0,0 1 186,9
4 16,90 2 438,6 0,0 1 283,7
5 17,00 2 379,5 0,0 1 289,9
6 18,38 2 493,2 0,0 1 382,2
7 19,60 2 386,9 0,0 1 255,1
8 22,14 2 201,6 0,0 873,8
9 24,86 1 991,2 0,0 605,2
10 24,21 1 682,0 0,0 381,0
11 20,00 1 821,1 0,0 287,1
12 20,00 2 030,8 0,0 228,0
13 17,17 2 423,0 0,0 456,1
14 11,84 2 188,5 0,0 376,0
15 7,53 2 306,2 0,0 506,0
16 9,95 2 446,5 0,0 668,2
17 13,84 2 665,1 0,0 854,5
18 21,35 2 171,1 0,0 877,1
19 31,60 2 181,3 0,0 744,5
20 41,57 2 194,2 0,0 529,3
21 43,22 2 105,2 0,0 460,2
22 40,90 2 174,4 0,0 704,1
23 40,50 2 248,0 0,0 851,2
24 35,50 2 256,8 0,0 870,6
Celkem 53 265,5 0,0 18 460,6
SPOT MARKET INDEX -  08.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 23,29 51,63 nárůst
PEAK LOAD 20,33 60,20 nárůst
OFFPEAK LOAD 26,26 45,65 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 53 265,5
PEAK LOAD 26 101,0
OFFPEAK LOAD 27 164,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)