Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 09.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 30,06 2 837,5 0,0 1 531,4
2 30,00 2 962,2 0,0 1 688,0
3 29,14 2 828,3 0,0 1 687,0
4 28,91 2 745,1 0,0 1 645,6
5 29,45 2 680,0 0,0 1 679,9
6 33,32 2 579,0 0,0 1 608,7
7 46,94 2 400,4 0,0 1 299,8
8 55,14 2 354,5 0,0 785,2
9 56,96 2 500,2 0,0 731,2
10 50,45 2 427,7 0,0 603,3
11 43,75 2 193,1 0,0 267,3
12 41,03 2 540,7 0,0 414,2
13 38,24 2 493,5 0,0 393,5
14 36,38 2 699,8 0,0 480,0
15 35,04 2 738,6 0,0 418,8
16 35,63 2 528,8 0,0 572,0
17 36,94 2 331,4 0,0 642,2
18 41,25 2 073,8 0,0 742,6
19 45,26 1 975,8 0,0 802,7
20 49,00 1 868,3 0,0 688,7
21 51,07 1 938,7 0,0 190,0
22 46,33 1 601,7 0,0 197,3
23 41,36 1 562,1 0,0 71,5
24 33,52 1 903,6 0,0 337,6
Celkem 56 764,8 0,0 19 478,5
SPOT MARKET INDEX -  09.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 40,22 72,69 nárůst
PEAK LOAD 42,49 109,00 nárůst
OFFPEAK LOAD 37,94 44,48 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 764,8
PEAK LOAD 28 371,7
OFFPEAK LOAD 28 393,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)