Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 12.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 24,70 1 726,7 0,0 105,6
2 22,04 2 157,8 0,0 746,1
3 20,20 2 219,4 0,0 769,5
4 19,11 2 206,8 0,0 723,6
5 20,25 2 122,8 0,0 667,5
6 25,63 1 972,1 0,0 143,4
7 36,50 2 281,6 160,0 0,0
8 41,78 2 757,3 518,3 0,0
9 39,13 2 381,5 758,0 0,0
10 35,66 2 545,6 838,0 0,0
11 29,52 2 364,5 716,7 0,0
12 26,30 2 269,7 727,2 0,0
13 25,00 2 190,8 619,2 0,0
14 24,00 2 182,7 396,8 0,0
15 24,50 2 010,1 334,1 0,0
16 24,50 1 987,8 288,9 0,0
17 25,00 1 823,3 263,7 0,0
18 30,81 1 505,1 180,5 0,0
19 36,05 1 976,4 516,4 0,0
20 39,01 2 400,9 986,3 0,0
21 39,48 2 589,7 1 029,3 0,0
22 34,95 1 937,6 528,3 0,0
23 29,92 1 561,9 151,6 0,0
24 25,00 1 671,9 215,0 0,0
Celkem 50 844,0 9 228,3 3 155,7
SPOT MARKET INDEX -  12.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 29,13 14,72 pokles
PEAK LOAD 29,96 19,42 pokles
OFFPEAK LOAD 28,30 9,12 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 844,0
PEAK LOAD 25 638,4
OFFPEAK LOAD 25 205,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)