Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 13.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 24,84 1 956,6 0,0 453,0
2 23,90 2 426,6 0,0 953,8
3 22,52 2 397,1 0,0 872,1
4 22,24 2 465,8 0,0 1 066,9
5 24,76 2 476,4 0,0 959,9
6 30,65 2 443,0 0,0 938,6
7 42,56 2 615,6 0,0 923,5
8 48,20 2 500,7 0,0 407,9
9 50,50 2 096,2 0,0 195,5
10 47,00 1 946,0 0,0 136,4
11 45,50 1 928,3 0,0 186,5
12 43,85 1 978,1 0,0 42,9
13 41,00 1 936,9 0,0 122,7
14 38,53 1 888,0 0,0 158,7
15 37,51 2 253,6 0,0 332,0
16 37,62 2 333,9 0,0 501,4
17 37,32 2 514,1 0,0 587,7
18 39,70 2 139,4 0,0 591,3
19 43,57 2 072,2 0,0 575,3
20 45,92 2 130,6 202,8 0,0
21 47,03 2 276,7 406,8 0,0
22 43,47 1 751,3 0,0 203,4
23 40,94 1 892,4 0,0 643,0
24 35,00 1 943,0 0,0 770,3
Celkem 52 362,5 609,6 11 622,8
SPOT MARKET INDEX -  13.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 38,09 30,76 nárůst
PEAK LOAD 42,34 41,32 nárůst
OFFPEAK LOAD 33,84 19,58 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 362,5
PEAK LOAD 25 217,3
OFFPEAK LOAD 27 145,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)