Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 16.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 35,75 3 520,5 0,0 1 488,7
2 33,40 3 386,4 0,0 1 537,0
3 31,11 2 966,8 0,0 1 464,6
4 30,00 2 987,2 0,0 1 454,4
5 30,54 3 194,7 0,0 1 476,4
6 36,66 3 216,5 0,0 1 406,7
7 48,72 2 762,3 0,0 800,6
8 57,20 2 836,4 0,0 783,0
9 61,29 2 647,3 0,0 925,1
10 57,88 2 685,4 0,0 769,0
11 53,60 2 481,2 0,0 825,9
12 52,70 2 367,4 0,0 638,4
13 49,58 2 597,5 0,0 598,8
14 48,97 2 512,2 0,0 597,6
15 47,12 2 348,1 0,0 581,1
16 45,98 2 586,9 0,0 733,6
17 45,53 2 777,7 0,0 716,9
18 46,64 2 754,7 0,0 820,6
19 49,60 2 628,2 0,0 816,7
20 52,84 2 610,5 0,0 629,2
21 56,00 2 458,9 0,0 215,0
22 49,45 2 329,4 0,0 728,7
23 45,00 2 127,5 0,0 1 002,4
24 39,33 1 969,1 0,0 716,2
Celkem 64 752,8 0,0 21 726,6
SPOT MARKET INDEX -  16.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 46,04 54,34 nárůst
PEAK LOAD 50,98 80,97 nárůst
OFFPEAK LOAD 41,10 30,52 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 64 752,8
PEAK LOAD 30 997,1
OFFPEAK LOAD 33 755,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)