Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 17.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,17 2 160,4 0,0 739,6
2 38,36 2 539,5 0,0 1 266,6
3 36,70 2 756,8 0,0 1 448,5
4 34,60 2 849,3 0,0 1 427,5
5 35,50 2 696,8 0,0 1 282,2
6 39,80 2 421,8 0,0 1 048,1
7 48,20 2 207,0 0,0 184,3
8 54,30 2 467,4 0,0 56,8
9 58,70 2 382,4 67,1 0,0
10 51,80 2 354,5 23,1 0,0
11 46,13 2 182,7 0,0 98,3
12 43,45 2 349,7 0,0 4,7
13 41,05 2 313,0 12,5 0,0
14 39,69 2 256,9 0,0 29,2
15 38,70 2 128,0 0,0 76,5
16 39,10 2 168,8 0,0 191,4
17 40,40 2 243,8 0,0 161,6
18 45,50 2 016,5 0,0 158,0
19 49,20 2 037,5 0,0 113,1
20 54,46 2 355,5 350,8 0,0
21 55,57 2 814,6 509,0 0,0
22 50,03 2 004,1 0,0 113,1
23 45,00 1 682,6 0,0 440,5
24 40,50 2 021,4 0,0 765,6
Celkem 55 411,0 962,5 9 605,6
SPOT MARKET INDEX -  17.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 44,45 3,45 pokles
PEAK LOAD 45,68 10,40 pokles
OFFPEAK LOAD 43,23 5,18 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 55 411,0
PEAK LOAD 26 789,3
OFFPEAK LOAD 28 621,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)