Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 18.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 35,39 2 226,6 0,0 814,6
2 33,82 2 240,6 0,0 1 186,0
3 32,75 2 358,5 0,0 1 311,0
4 32,04 2 187,5 0,0 1 138,7
5 32,99 1 909,8 0,0 882,8
6 34,85 1 837,6 0,0 317,0
7 44,10 2 326,4 0,0 442,1
8 53,00 2 250,8 0,0 120,5
9 53,00 2 140,3 48,0 0,0
10 46,90 2 326,6 447,6 0,0
11 43,14 2 125,6 351,5 0,0
12 40,50 2 705,1 779,5 0,0
13 37,80 2 986,4 1 013,0 0,0
14 36,30 2 753,8 778,8 0,0
15 35,91 2 384,8 620,2 0,0
16 35,74 2 023,2 253,9 0,0
17 36,12 2 195,5 270,0 0,0
18 41,00 1 871,5 0,0 286,1
19 46,55 2 257,4 0,0 91,4
20 52,21 2 327,4 281,9 0,0
21 53,10 3 013,9 668,7 0,0
22 49,20 2 126,3 68,6 0,0
23 43,00 1 849,8 0,0 201,4
24 36,61 2 120,7 0,0 518,5
Celkem 54 546,1 5 581,7 7 310,1
SPOT MARKET INDEX -  18.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 41,08 7,58 pokles
PEAK LOAD 42,10 7,84 pokles
OFFPEAK LOAD 40,07 7,31 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 54 546,1
PEAK LOAD 28 097,6
OFFPEAK LOAD 26 448,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)