Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 22.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 26,47 2 214,6 0,0 294,0
2 21,37 2 262,3 0,0 681,9
3 16,18 2 537,7 0,0 1 008,7
4 15,48 2 754,3 0,0 1 078,7
5 15,97 2 602,6 0,0 1 019,9
6 16,60 2 685,3 0,0 1 002,5
7 16,69 2 661,6 0,0 1 272,9
8 17,39 2 034,6 0,0 767,0
9 17,50 1 681,9 0,0 347,9
10 16,96 1 577,3 53,6 0,0
11 15,52 1 753,8 176,9 0,0
12 15,00 1 995,4 179,5 0,0
13 14,80 2 731,1 278,6 0,0
14 10,28 2 717,8 5,8 0,0
15 8,50 2 754,8 98,2 0,0
16 9,31 2 812,5 1,2 0,0
17 11,88 2 770,3 0,0 221,3
18 15,68 1 812,5 166,3 0,0
19 26,90 1 441,3 40,5 0,0
20 33,47 1 909,9 397,8 0,0
21 35,74 2 406,0 861,5 0,0
22 32,29 2 084,9 253,8 0,0
23 30,00 1 902,1 0,0 367,0
24 26,14 1 968,5 0,0 332,0
Celkem 54 073,1 2 513,7 8 393,8
SPOT MARKET INDEX -  22.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 19,42 36,87 pokles
PEAK LOAD 16,32 45,14 pokles
OFFPEAK LOAD 22,53 29,08 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 54 073,1
PEAK LOAD 25 958,6
OFFPEAK LOAD 28 114,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)