Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 29,24 1 776,6 0,0 250,9
2 26,45 1 888,4 0,0 398,7
3 23,34 1 911,2 0,0 585,1
4 22,04 1 802,7 0,0 448,8
5 22,50 1 763,7 0,0 459,3
6 26,83 1 379,1 0,0 104,9
7 38,76 1 869,4 0,0 480,5
8 44,75 2 015,2 0,0 240,9
9 43,03 1 875,0 13,8 0,0
10 38,85 2 336,6 247,0 0,0
11 34,37 2 144,4 9,2 0,0
12 32,50 2 073,6 0,0 36,1
13 30,00 2 458,7 0,0 15,9
14 27,97 2 843,2 0,0 195,3
15 28,00 2 841,5 0,0 264,8
16 29,76 2 487,8 0,0 439,0
17 30,46 2 704,3 0,0 444,2
18 34,00 2 407,4 0,0 451,6
19 39,99 2 010,9 0,0 550,1
20 45,44 1 782,5 0,0 118,3
21 49,24 2 409,0 642,0 0,0
22 46,83 1 681,5 0,0 60,9
23 43,60 1 582,8 0,0 20,7
24 37,17 1 761,9 0,0 285,0
Celkem 49 807,4 912,0 5 851,0
SPOT MARKET INDEX -  24.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 34,38 3,43 nárůst
PEAK LOAD 34,53 5,89 pokles
OFFPEAK LOAD 34,23 14,94 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 49 807,4
PEAK LOAD 27 965,9
OFFPEAK LOAD 21 841,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)