Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 25.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 29,54 2 094,7 0,0 176,3
2 27,80 2 380,5 0,0 318,7
3 25,18 2 261,7 0,0 179,9
4 22,21 1 719,8 0,0 186,0
5 20,46 1 746,5 0,0 41,3
6 23,50 1 825,0 363,4 0,0
7 28,93 1 838,5 277,9 0,0
8 33,57 2 194,1 655,1 0,0
9 34,93 2 332,2 725,1 0,0
10 32,00 2 193,2 395,0 0,0
11 27,89 2 239,5 239,1 0,0
12 25,56 2 208,4 352,4 0,0
13 25,00 2 383,2 560,4 0,0
14 24,50 2 350,1 447,7 0,0
15 23,99 2 264,6 298,2 0,0
16 24,50 2 436,7 302,8 0,0
17 24,00 2 107,9 159,0 0,0
18 30,00 1 840,8 0,0 145,9
19 33,99 1 686,2 0,0 151,4
20 39,59 1 866,9 271,5 0,0
21 43,00 2 550,1 1 024,9 0,0
22 39,04 1 823,0 110,9 0,0
23 36,40 2 113,9 0,0 248,9
24 31,46 1 976,5 0,0 380,0
Celkem 50 434,0 6 183,4 1 828,4
SPOT MARKET INDEX -  25.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 29,46 14,31 pokles
PEAK LOAD 28,83 16,51 pokles
OFFPEAK LOAD 30,09 12,09 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 434,0
PEAK LOAD 25 909,7
OFFPEAK LOAD 24 524,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)