Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 30,53 1 908,4 0,0 587,2
2 28,25 1 846,8 0,0 519,0
3 27,90 2 447,2 0,0 1 156,6
4 26,96 2 311,9 0,0 1 110,9
5 29,06 2 553,7 0,0 1 215,8
6 32,06 1 998,9 0,0 797,4
7 41,14 2 124,0 0,0 885,6
8 47,76 2 060,6 0,0 315,1
9 51,94 2 722,3 0,0 688,1
10 46,91 3 003,2 0,0 933,6
11 43,00 2 997,1 0,0 972,5
12 40,61 3 023,4 0,0 852,6
13 36,40 2 785,1 0,0 864,7
14 34,30 2 985,5 0,0 871,7
15 33,01 2 923,5 0,0 838,1
16 33,49 2 685,6 0,0 1 067,1
17 35,30 2 948,0 0,0 1 449,5
18 39,60 2 882,5 0,0 1 433,8
19 44,83 2 346,9 0,0 890,6
20 48,00 1 899,3 0,0 405,5
21 47,81 1 737,9 77,0 0,0
22 43,39 1 647,1 0,0 210,1
23 39,00 1 546,0 0,0 42,8
24 32,60 2 067,0 0,0 525,8
Celkem 57 451,9 77,0 18 634,1
SPOT MARKET INDEX -  27.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 38,08 16,17 nárůst
PEAK LOAD 40,62 16,72 nárůst
OFFPEAK LOAD 35,54 15,58 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 451,9
PEAK LOAD 33 202,4
OFFPEAK LOAD 24 249,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)