Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.04.2018

Výsledky denního trhu ČR - 30.04.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 6,46 1 855,0 0,0 120,3
2 3,10 1 704,8 0,0 140,8
3 3,02 1 959,3 117,5 0,0
4 2,10 2 146,0 312,0 0,0
5 2,90 1 888,2 503,6 0,0
6 4,60 1 569,1 0,0 112,3
7 18,13 2 140,9 0,0 15,8
8 27,04 2 138,1 334,8 0,0
9 29,00 2 118,4 482,0 0,0
10 26,10 2 698,8 605,0 0,0
11 22,00 2 695,8 488,4 0,0
12 19,90 2 629,3 519,0 0,0
13 16,02 2 700,8 440,0 0,0
14 13,52 2 689,3 123,2 0,0
15 11,43 2 439,9 0,0 11,2
16 14,00 2 594,4 0,0 153,5
17 18,00 2 474,5 0,0 161,2
18 23,60 2 141,6 0,0 212,5
19 31,03 1 890,4 0,0 227,4
20 35,12 2 025,8 370,7 0,0
21 37,86 2 334,0 764,5 0,0
22 36,00 2 188,5 725,1 0,0
23 32,64 1 804,0 200,3 0,0
24 22,40 2 092,5 0,0 163,5
Celkem 52 919,4 5 986,1 1 318,5
SPOT MARKET INDEX -  30.04.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 19,00 0,37 nárůst
PEAK LOAD 21,64 31,95 nárůst
OFFPEAK LOAD 16,35 23,81 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 919,4
PEAK LOAD 29 099,0
OFFPEAK LOAD 23 820,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)