Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 02.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 29,56 2 025,0 0,0 581,7
2 26,50 2 178,5 0,0 466,4
3 26,46 2 352,7 0,0 628,4
4 25,80 2 005,4 0,0 304,7
5 27,00 1 982,4 0,0 34,2
6 29,61 1 954,8 259,7 0,0
7 42,40 2 272,7 0,0 403,0
8 50,00 2 181,5 0,0 53,1
9 51,50 2 065,0 0,0 176,6
10 48,00 2 687,6 0,0 251,7
11 44,43 2 636,6 128,6 0,0
12 44,60 2 808,2 362,1 0,0
13 41,43 2 970,0 467,9 0,0
14 39,80 2 882,3 479,9 0,0
15 37,70 2 727,7 480,7 0,0
16 37,40 2 716,0 510,3 0,0
17 38,33 2 692,3 556,9 0,0
18 42,15 2 471,6 391,6 0,0
19 47,00 1 928,0 32,6 0,0
20 51,67 2 229,5 549,9 0,0
21 54,40 2 615,2 784,2 0,0
22 49,35 2 153,4 549,5 0,0
23 42,05 2 154,6 413,2 0,0
24 37,42 2 422,6 373,9 0,0
Celkem 57 113,6 6 341,0 2 899,8
SPOT MARKET INDEX -  02.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 40,19 -566,24 nárůst
PEAK LOAD 43,67 -408,84 nárůst
OFFPEAK LOAD 36,71 -1 284,19 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 57 113,6
PEAK LOAD 30 814,8
OFFPEAK LOAD 26 298,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)