Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 05.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,86 1 928,9 341,0 0,0
2 30,00 1 800,5 0,0 163,3
3 29,30 1 989,4 0,0 496,5
4 28,45 2 029,7 0,0 668,9
5 28,09 1 998,1 0,0 601,4
6 28,73 1 609,1 0,0 144,6
7 32,47 1 954,3 513,3 0,0
8 33,61 2 007,5 599,0 0,0
9 33,89 2 133,0 548,8 0,0
10 30,99 2 187,9 587,1 0,0
11 26,42 2 229,4 525,2 0,0
12 23,50 2 258,0 447,8 0,0
13 22,20 2 481,4 395,8 0,0
14 17,70 2 329,8 488,1 0,0
15 16,60 2 267,4 506,0 0,0
16 17,11 2 232,7 532,0 0,0
17 18,42 2 183,0 479,6 0,0
18 24,58 1 967,8 417,0 0,0
19 32,10 2 054,7 507,8 0,0
20 36,09 2 315,8 864,1 0,0
21 35,86 2 403,2 788,5 0,0
22 34,00 2 282,6 780,3 0,0
23 32,69 2 023,2 731,0 0,0
24 27,81 1 688,1 393,7 0,0
Celkem 50 355,5 10 446,1 2 074,7
SPOT MARKET INDEX -  05.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 28,10 29,47 pokles
PEAK LOAD 24,97 39,20 pokles
OFFPEAK LOAD 31,24 19,09 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 50 355,5
PEAK LOAD 26 640,9
OFFPEAK LOAD 23 714,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)