Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 06.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 06.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 25,54 2 007,2 225,5 0,0
2 20,00 1 844,3 97,2 0,0
3 18,18 1 797,1 0,0 133,8
4 17,31 1 891,1 0,0 316,5
5 16,00 1 955,5 0,0 446,2
6 14,92 2 241,3 0,0 585,5
7 17,80 2 118,2 0,0 363,8
8 20,56 2 017,0 0,0 155,1
9 20,16 2 013,6 191,1 0,0
10 18,87 2 103,1 205,5 0,0
11 16,26 2 308,3 222,9 0,0
12 15,75 2 555,9 209,3 0,0
13 11,33 2 064,1 79,6 0,0
14 4,16 2 575,0 30,1 0,0
15 1,00 2 911,8 36,7 0,0
16 4,24 2 244,5 78,4 0,0
17 9,23 2 471,8 177,3 0,0
18 16,31 1 956,1 204,8 0,0
19 26,49 2 303,2 280,3 0,0
20 30,82 2 018,6 453,8 0,0
21 33,99 2 303,4 619,0 0,0
22 32,01 2 274,7 342,7 0,0
23 29,87 1 919,5 0,0 333,8
24 23,97 1 937,1 0,0 521,2
Celkem 51 832,4 3 454,2 2 855,9
SPOT MARKET INDEX -  06.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 18,53 34,06 pokles
PEAK LOAD 14,55 41,73 pokles
OFFPEAK LOAD 22,51 27,94 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 51 832,4
PEAK LOAD 27 526,0
OFFPEAK LOAD 24 306,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)