Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 08.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 08.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 22,66 1 857,3 0,0 564,2
2 20,33 1 952,3 0,0 607,2
3 20,10 1 994,3 0,0 705,8
4 19,20 2 180,7 0,0 912,8
5 20,03 2 141,9 0,0 889,2
6 24,29 2 206,6 0,0 717,8
7 34,69 2 274,2 0,0 500,8
8 39,30 2 422,3 0,0 539,0
9 37,58 2 203,3 0,0 360,9
10 36,08 2 096,2 0,0 114,7
11 32,00 2 037,6 0,0 55,0
12 29,56 2 035,1 0,0 116,9
13 26,10 1 934,5 0,0 160,9
14 24,70 2 389,2 0,0 174,5
15 23,00 2 352,2 0,0 160,3
16 24,88 2 366,6 0,0 146,1
17 26,00 1 976,8 0,0 110,7
18 31,64 1 967,5 0,0 51,3
19 38,00 1 843,2 0,0 135,6
20 41,30 2 087,8 0,0 187,8
21 42,60 2 131,5 0,0 24,2
22 39,30 2 048,1 116,2 0,0
23 35,03 1 755,1 261,6 0,0
24 29,01 1 683,0 141,3 0,0
Celkem 49 937,3 519,1 7 235,7
SPOT MARKET INDEX -  08.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 29,89 12,40 pokles
PEAK LOAD 30,90 16,76 pokles
OFFPEAK LOAD 28,88 7,17 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 49 937,3
PEAK LOAD 25 290,0
OFFPEAK LOAD 24 647,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)