Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 10.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 10.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 24,79 2 470,9 346,2 0,0
2 22,50 2 371,3 0,0 105,2
3 21,04 2 513,2 0,0 116,0
4 19,23 2 399,2 0,0 168,0
5 20,05 2 424,9 0,0 54,0
6 19,95 2 359,7 220,5 0,0
7 22,70 2 919,5 573,2 0,0
8 24,40 3 357,0 933,5 0,0
9 25,27 3 018,7 901,3 0,0
10 23,50 2 734,4 768,5 0,0
11 21,11 2 702,5 667,5 0,0
12 21,01 2 959,9 742,3 0,0
13 19,00 3 307,0 707,6 0,0
14 18,00 3 747,1 748,0 0,0
15 15,00 3 696,0 751,0 0,0
16 16,75 3 662,5 731,0 0,0
17 18,00 3 586,1 742,0 0,0
18 20,11 3 263,7 756,0 0,0
19 23,86 2 800,4 906,0 0,0
20 27,50 2 684,1 763,7 0,0
21 30,86 2 918,0 787,8 0,0
22 29,38 2 627,3 597,9 0,0
23 28,39 2 385,2 620,5 0,0
24 24,23 2 490,3 632,5 0,0
Celkem 69 398,9 13 897,0 443,2
SPOT MARKET INDEX -  10.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 22,36 38,08 pokles
PEAK LOAD 20,76 48,96 pokles
OFFPEAK LOAD 23,96 24,06 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 398,9
PEAK LOAD 38 162,4
OFFPEAK LOAD 31 236,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)