Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 11.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 27,44 2 426,9 798,9 0,0
2 25,70 2 053,3 403,2 0,0
3 24,50 2 360,5 0,0 76,5
4 24,00 2 300,2 0,0 0,5
5 26,08 2 561,5 243,6 0,0
6 29,84 2 008,3 220,6 0,0
7 39,00 2 512,4 0,0 14,4
8 47,00 3 015,6 407,3 0,0
9 48,56 2 937,7 156,9 0,0
10 46,40 2 926,7 175,9 0,0
11 43,81 2 965,6 0,0 66,3
12 42,88 2 930,0 0,0 35,1
13 42,50 2 922,3 23,8 0,0
14 40,70 2 793,3 0,0 12,1
15 39,04 2 747,5 0,0 79,3
16 40,00 2 658,0 56,8 0,0
17 41,00 2 479,1 0,0 20,0
18 44,80 2 460,1 0,0 175,4
19 50,39 2 724,0 0,0 441,9
20 52,91 2 197,0 65,7 0,0
21 52,00 2 629,5 553,1 0,0
22 48,20 2 430,8 443,4 0,0
23 45,65 2 483,7 632,6 0,0
24 38,32 2 193,4 381,6 0,0
Celkem 61 717,4 4 563,4 921,5
SPOT MARKET INDEX -  11.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 40,03 79,03 nárůst
PEAK LOAD 44,42 113,97 nárůst
OFFPEAK LOAD 35,64 48,75 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 717,4
PEAK LOAD 32 741,3
OFFPEAK LOAD 28 976,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)