Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 12.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,38 1 944,6 0,0 315,3
2 33,00 1 811,2 0,0 457,8
3 29,65 2 049,4 0,0 370,9
4 28,00 1 713,2 0,0 286,3
5 27,91 1 399,6 90,6 0,0
6 28,08 1 458,5 0,0 36,2
7 31,55 1 769,3 287,1 0,0
8 36,37 1 628,4 328,4 0,0
9 40,42 2 316,3 344,1 0,0
10 37,40 1 868,1 252,1 0,0
11 33,70 1 973,4 209,3 0,0
12 32,00 2 409,7 277,7 0,0
13 30,10 2 540,8 334,3 0,0
14 28,00 2 349,8 122,4 0,0
15 26,00 2 068,0 4,5 0,0
16 25,51 2 315,0 12,6 0,0
17 27,00 1 944,4 214,4 0,0
18 29,60 2 014,4 282,0 0,0
19 36,49 1 727,2 324,3 0,0
20 37,70 1 846,7 388,8 0,0
21 37,00 2 246,6 505,1 0,0
22 36,00 1 951,4 470,9 0,0
23 33,80 1 690,3 466,9 0,0
24 27,00 1 937,5 57,7 0,0
Celkem 46 973,8 4 973,2 1 466,5
SPOT MARKET INDEX -  12.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 32,07 19,89 pokles
PEAK LOAD 31,99 27,98 pokles
OFFPEAK LOAD 32,15 9,79 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 46 973,8
PEAK LOAD 25 373,8
OFFPEAK LOAD 21 600,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)