Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 14.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 14.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 23,05 2 172,1 0,0 24,7
2 20,11 2 124,7 0,0 157,9
3 18,78 2 224,9 0,0 462,3
4 17,35 2 080,4 0,0 406,7
5 18,90 1 853,3 0,0 47,5
6 25,00 1 710,0 0,0 34,9
7 40,10 2 413,1 85,6 0,0
8 49,41 2 671,3 390,2 0,0
9 49,99 2 653,4 280,0 0,0
10 45,00 2 610,8 102,1 0,0
11 41,00 2 812,0 108,9 0,0
12 39,00 2 905,0 142,3 0,0
13 40,00 2 977,3 64,2 0,0
14 36,00 2 956,2 141,0 0,0
15 36,00 2 901,6 137,0 0,0
16 42,69 2 743,9 86,5 0,0
17 43,04 2 624,0 106,4 0,0
18 40,00 2 452,1 0,0 31,9
19 42,10 2 358,4 0,0 85,9
20 46,00 2 284,6 205,4 0,0
21 45,00 2 818,0 596,0 0,0
22 42,83 2 490,4 272,7 0,0
23 36,79 2 233,9 0,0 146,0
24 29,99 2 031,3 70,1 0,0
Celkem 59 102,7 2 788,4 1 397,8
SPOT MARKET INDEX -  14.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 36,17 98,08 nárůst
PEAK LOAD 41,74 161,86 nárůst
OFFPEAK LOAD 30,61 48,81 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 59 102,7
PEAK LOAD 32 279,3
OFFPEAK LOAD 26 823,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)