Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 16.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 16.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 36,50 2 224,9 0,0 457,5
2 34,63 2 358,3 0,0 944,0
3 33,59 2 517,6 0,0 1 098,5
4 32,48 2 353,1 0,0 965,2
5 33,14 2 383,0 0,0 1 012,9
6 35,62 2 249,3 0,0 642,9
7 45,65 2 287,6 0,0 99,0
8 58,50 2 421,6 19,4 0,0
9 62,00 2 521,6 26,2 0,0
10 58,24 2 578,0 0,0 7,8
11 53,00 2 708,0 0,0 308,0
12 51,00 2 784,0 0,0 152,9
13 47,96 3 595,5 1 961,3 0,0
14 46,00 3 621,2 2 000,0 0,0
15 43,00 3 548,0 2 000,0 0,0
16 45,00 3 507,9 2 000,0 0,0
17 47,00 3 492,7 2 000,0 0,0
18 45,00 3 481,1 2 000,0 0,0
19 47,00 2 665,3 168,0 0,0
20 48,53 2 687,5 256,0 0,0
21 47,00 2 739,5 216,0 0,0
22 44,00 2 576,3 197,0 0,0
23 40,48 2 402,1 314,9 0,0
24 33,57 2 185,1 143,4 0,0
Celkem 65 889,2 13 302,2 5 688,7
SPOT MARKET INDEX -  16.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 44,54 5,77 nárůst
PEAK LOAD 49,48 4,54 nárůst
OFFPEAK LOAD 39,60 7,38 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 889,2
PEAK LOAD 37 190,8
OFFPEAK LOAD 28 698,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)