Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 17.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 17.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 29,90 2 009,1 0,0 9,3
2 26,80 1 919,7 109,5 0,0
3 24,91 1 926,2 63,9 0,0
4 24,00 1 915,3 44,7 0,0
5 24,60 1 992,7 128,8 0,0
6 28,51 1 898,9 211,3 0,0
7 38,00 2 529,5 175,2 0,0
8 45,40 2 668,5 298,0 0,0
9 49,49 2 689,5 235,7 0,0
10 47,00 2 749,7 178,0 0,0
11 46,00 3 559,0 2 000,0 0,0
12 44,00 3 660,7 2 000,0 0,0
13 43,00 3 700,5 2 000,0 0,0
14 40,00 3 632,4 2 000,0 0,0
15 36,00 3 535,8 2 000,0 0,0
16 35,00 3 578,0 2 000,0 0,0
17 36,00 3 482,5 2 000,0 0,0
18 37,35 2 750,7 3,0 0,0
19 42,05 3 206,4 2 000,0 0,0
20 45,00 3 158,3 1 944,4 0,0
21 43,85 2 659,0 8,0 0,0
22 42,82 2 367,7 89,0 0,0
23 39,40 2 305,5 0,0 61,9
24 33,94 2 361,4 0,0 2,3
Celkem 66 257,0 19 489,5 73,5
SPOT MARKET INDEX -  17.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 37,63 15,51 pokles
PEAK LOAD 41,74 15,64 pokles
OFFPEAK LOAD 33,51 15,38 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 66 257,0
PEAK LOAD 39 703,5
OFFPEAK LOAD 26 553,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)