Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 18.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 32,30 1 701,6 169,3 0,0
2 29,67 1 666,1 197,1 0,0
3 28,10 1 651,9 96,2 0,0
4 27,61 1 715,4 0,0 176,5
5 28,60 1 664,9 0,0 371,2
6 32,59 1 377,7 0,0 193,3
7 43,00 2 212,7 238,5 0,0
8 50,73 2 595,0 565,7 0,0
9 54,08 2 381,8 215,2 0,0
10 50,68 2 404,4 152,1 0,0
11 46,31 2 513,0 0,0 69,9
12 45,53 2 588,1 55,0 0,0
13 42,22 2 608,6 30,0 0,0
14 40,90 2 571,9 30,0 0,0
15 38,91 2 386,3 29,0 0,0
16 38,10 2 365,0 31,0 0,0
17 38,57 2 289,9 8,0 0,0
18 42,54 2 229,0 7,0 0,0
19 47,80 2 208,5 0,0 16,1
20 50,00 2 117,5 107,0 0,0
21 51,80 2 578,8 109,0 0,0
22 50,36 2 176,7 62,7 0,0
23 45,10 1 954,3 440,4 0,0
24 39,51 2 174,1 169,7 0,0
Celkem 52 133,2 2 712,9 827,0
SPOT MARKET INDEX -  18.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 41,46 10,18 nárůst
PEAK LOAD 44,64 6,95 nárůst
OFFPEAK LOAD 38,28 14,23 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 133,2
PEAK LOAD 28 664,0
OFFPEAK LOAD 23 469,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)