Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 19.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 19.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,00 2 246,7 9,4 0,0
2 36,00 2 309,1 161,3 0,0
3 33,80 2 334,4 120,2 0,0
4 32,62 2 108,8 0,0 72,5
5 33,04 2 080,3 0,0 77,7
6 32,57 2 096,3 133,6 0,0
7 36,86 2 101,7 65,3 0,0
8 40,57 1 970,8 313,6 0,0
9 41,11 1 994,9 322,3 0,0
10 39,10 2 082,7 345,1 0,0
11 35,99 2 192,6 254,0 0,0
12 33,60 2 234,7 190,0 0,0
13 31,00 2 375,1 158,0 0,0
14 29,00 2 116,9 177,0 0,0
15 27,19 2 217,8 202,0 0,0
16 29,00 2 137,7 226,2 0,0
17 30,01 2 002,1 264,0 0,0
18 34,00 2 100,9 376,3 0,0
19 40,01 2 101,8 406,0 0,0
20 43,01 2 032,4 370,2 0,0
21 42,60 2 497,0 474,0 0,0
22 41,20 2 306,4 525,4 0,0
23 38,70 2 141,5 291,7 0,0
24 31,46 2 215,9 223,6 0,0
Celkem 51 998,5 5 609,2 150,2
SPOT MARKET INDEX -  19.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 35,52 14,33 pokles
PEAK LOAD 34,42 22,89 pokles
OFFPEAK LOAD 36,62 4,34 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 51 998,5
PEAK LOAD 25 589,6
OFFPEAK LOAD 26 408,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)