Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 20.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 20.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 29,10 2 036,6 0,0 17,8
2 24,96 1 851,2 0,0 119,7
3 22,19 1 921,8 0,0 154,3
4 21,13 1 919,3 0,0 172,0
5 21,10 1 954,4 0,0 188,3
6 20,95 2 094,8 0,0 151,3
7 20,20 2 045,6 0,0 59,2
8 24,17 2 105,9 83,9 0,0
9 23,85 2 036,0 0,0 4,6
10 23,45 2 214,9 112,8 0,0
11 19,66 3 142,2 1 944,2 0,0
12 18,01 3 250,2 1 926,4 0,0
13 16,01 3 420,1 1 818,6 0,0
14 10,70 3 108,8 1 765,6 0,0
15 5,90 3 172,3 1 933,0 0,0
16 10,40 3 013,8 1 896,4 0,0
17 14,82 2 869,2 1 756,4 0,0
18 17,69 1 957,3 0,0 125,0
19 26,00 1 906,1 0,0 59,2
20 29,46 1 953,6 0,0 38,1
21 31,01 2 191,5 113,1 0,0
22 30,10 2 280,2 214,7 0,0
23 29,87 1 905,5 95,2 0,0
24 22,69 1 812,7 0,0 15,8
Celkem 56 164,0 13 660,3 1 105,3
SPOT MARKET INDEX -  20.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 21,39 39,78 pokles
PEAK LOAD 18,00 47,70 pokles
OFFPEAK LOAD 24,79 32,30 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 164,0
PEAK LOAD 32 044,5
OFFPEAK LOAD 24 119,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)