Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 17,00 2 197,8 335,6 0,0
2 13,51 2 096,1 242,8 0,0
3 10,60 2 145,4 200,7 0,0
4 9,01 2 146,5 190,3 0,0
5 10,00 2 217,0 208,0 0,0
6 11,65 2 232,6 298,0 0,0
7 29,00 2 557,2 383,0 0,0
8 29,38 2 503,3 0,0 200,4
9 28,96 3 075,5 1 650,0 0,0
10 18,00 2 807,8 0,0 278,6
11 15,59 2 890,1 0,0 342,7
12 15,90 2 962,1 0,0 359,5
13 16,11 3 363,2 1 678,4 0,0
14 18,11 3 539,3 1 864,9 0,0
15 16,17 3 403,1 1 867,8 0,0
16 18,11 2 817,6 0,0 196,5
17 42,00 2 646,6 0,0 144,6
18 50,00 2 532,4 0,0 200,3
19 43,70 2 412,9 0,0 293,4
20 45,11 2 403,8 0,0 289,6
21 42,00 2 470,4 0,0 228,5
22 30,52 2 352,9 0,0 267,1
23 28,00 1 976,4 0,0 245,1
24 23,05 1 787,5 0,0 194,3
Celkem 61 537,5 8 919,5 3 240,6
SPOT MARKET INDEX -  21.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 24,23 13,28 nárůst
PEAK LOAD 27,31 51,72 nárůst
OFFPEAK LOAD 21,14 14,72 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 537,5
PEAK LOAD 34 854,4
OFFPEAK LOAD 26 683,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)