Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,58 2 232,4 176,9 0,0
2 37,01 2 016,6 31,8 0,0
3 36,40 1 963,8 0,0 53,4
4 35,00 1 962,6 0,0 66,8
5 35,80 1 980,0 0,0 59,2
6 37,06 2 255,0 0,0 20,5
7 50,59 2 387,5 0,0 56,0
8 59,00 2 898,1 0,0 337,2
9 61,25 2 911,5 0,0 449,5
10 54,00 2 772,1 0,0 196,7
11 49,93 2 801,3 0,0 160,4
12 49,00 2 748,6 0,0 90,0
13 48,00 2 836,9 0,0 59,9
14 46,00 2 814,1 0,0 48,8
15 42,00 2 698,9 0,0 65,6
16 45,00 2 638,6 0,0 89,9
17 46,00 2 623,1 0,0 112,5
18 46,50 2 439,6 0,0 147,4
19 48,00 2 404,2 0,0 233,6
20 49,50 2 435,2 0,0 352,0
21 48,24 2 483,9 0,0 83,2
22 46,37 2 371,5 0,0 96,5
23 40,90 2 044,7 0,0 74,3
24 34,20 2 019,1 0,0 103,4
Celkem 58 739,3 208,7 2 956,8
SPOT MARKET INDEX -  23.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 45,14 10,29 nárůst
PEAK LOAD 48,77 9,03 nárůst
OFFPEAK LOAD 41,51 11,80 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 58 739,3
PEAK LOAD 32 124,1
OFFPEAK LOAD 26 615,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)