Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,38 1 696,1 8,9 0,0
2 32,35 1 787,3 0,0 190,5
3 30,65 1 843,1 60,1 0,0
4 28,40 1 678,5 41,6 0,0
5 29,50 1 883,0 0,0 123,6
6 33,30 1 866,2 0,0 30,1
7 43,00 2 290,4 135,7 0,0
8 51,10 2 558,4 0,0 76,9
9 54,30 3 020,2 0,0 278,0
10 48,77 2 655,4 0,0 37,5
11 44,00 2 493,1 0,0 38,9
12 41,20 2 488,7 0,0 15,2
13 37,50 2 411,8 0,2 0,0
14 35,80 2 372,2 0,0 15,7
15 34,04 2 420,7 0,0 18,1
16 34,38 2 285,5 0,0 41,3
17 36,57 2 191,9 1,1 0,0
18 41,99 2 064,9 0,0 19,5
19 43,79 2 003,4 0,0 78,7
20 45,50 2 158,8 0,0 55,9
21 43,68 2 094,3 30,1 0,0
22 41,92 2 064,9 42,6 0,0
23 37,70 1 915,8 95,9 0,0
24 31,60 2 168,6 0,0 45,5
Celkem 52 413,2 416,2 1 065,4
SPOT MARKET INDEX -  24.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 38,93 13,76 pokles
PEAK LOAD 41,49 14,93 pokles
OFFPEAK LOAD 36,38 12,36 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 52 413,2
PEAK LOAD 28 566,6
OFFPEAK LOAD 23 846,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)