Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 25.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 34,97 1 895,7 0,0 124,6
2 32,86 2 063,8 0,0 430,7
3 31,31 1 808,7 0,0 76,5
4 30,00 1 809,9 0,0 91,8
5 30,37 1 932,7 0,0 258,0
6 32,55 1 707,9 0,0 148,7
7 40,50 2 314,7 12,3 0,0
8 48,56 2 616,6 0,0 206,6
9 51,10 3 057,9 0,0 345,3
10 47,50 3 447,8 1 904,7 0,0
11 44,80 3 264,6 1 911,1 0,0
12 43,00 3 326,9 1 951,2 0,0
13 39,20 3 383,2 1 934,2 0,0
14 37,00 3 314,2 1 918,1 0,0
15 35,50 2 834,3 0,0 130,8
16 36,80 2 714,6 0,0 144,9
17 38,10 3 140,5 1 857,6 0,0
18 42,50 2 999,6 1 783,5 0,0
19 45,50 3 058,5 2 000,0 0,0
20 46,90 3 011,1 2 000,0 0,0
21 47,00 3 070,0 2 000,0 0,0
22 44,20 3 042,3 2 000,0 0,0
23 42,50 2 288,6 157,0 0,0
24 39,57 2 931,0 156,0 0,0
Celkem 65 035,1 21 585,7 1 957,9
SPOT MARKET INDEX -  25.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 40,10 3,01 nárůst
PEAK LOAD 42,33 2,02 nárůst
OFFPEAK LOAD 37,87 4,10 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 035,1
PEAK LOAD 37 553,2
OFFPEAK LOAD 27 481,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)