Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 25.05.2018

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 40,10 3,01 nárůst 65 035,1 nárůst
PEAK LOAD 42,33 2,02 nárůst 37 553,2 nárůst
OFFPEAK LOAD 37,87 4,10 nárůst 27 481,9 nárůst

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 34,97 1 895,7 0,0 124,6
2 32,86 2 063,8 0,0 430,7
3 31,31 1 808,7 0,0 76,5
4 30,00 1 809,9 0,0 91,8
5 30,37 1 932,7 0,0 258,0
6 32,55 1 707,9 0,0 148,7
7 40,50 2 314,7 12,3 0,0
8 48,56 2 616,6 0,0 206,6
9 51,10 3 057,9 0,0 345,3
10 47,50 3 447,8 1 904,7 0,0
11 44,80 3 264,6 1 911,1 0,0
12 43,00 3 326,9 1 951,2 0,0
13 39,20 3 383,2 1 934,2 0,0
14 37,00 3 314,2 1 918,1 0,0
15 35,50 2 834,3 0,0 130,8
16 36,80 2 714,6 0,0 144,9
17 38,10 3 140,5 1 857,6 0,0
18 42,50 2 999,6 1 783,5 0,0
19 45,50 3 058,5 2 000,0 0,0
20 46,90 3 011,1 2 000,0 0,0
21 47,00 3 070,0 2 000,0 0,0
22 44,20 3 042,3 2 000,0 0,0
23 42,50 2 288,6 157,0 0,0
24 39,57 2 931,0 156,0 0,0
Celkem 65 035,1 21 585,7 1 957,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)