Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,38 2 798,2 0,0 555,1
2 30,00 2 657,1 0,0 109,5
3 27,73 2 569,1 0,0 15,6
4 26,95 2 685,8 0,0 46,6
5 26,00 2 695,2 0,0 206,2
6 22,91 2 885,2 0,0 522,0
7 24,13 2 976,1 0,0 770,1
8 25,75 2 881,7 0,0 592,2
9 28,24 2 745,6 0,0 256,8
10 27,61 2 494,7 118,7 0,0
11 26,05 2 551,0 43,3 0,0
12 26,70 2 681,3 0,0 4,6
13 25,90 3 123,7 0,0 105,0
14 23,70 2 942,9 0,0 173,2
15 23,50 2 865,6 0,0 172,3
16 25,10 3 277,5 0,0 159,5
17 26,50 2 916,3 0,0 43,4
18 30,00 2 682,6 95,6 0,0
19 37,90 2 898,4 101,1 0,0
20 41,00 2 601,6 118,2 0,0
21 41,91 2 678,4 165,0 0,0
22 43,52 2 782,7 166,5 0,0
23 41,41 2 655,8 183,9 0,0
24 34,18 2 377,0 40,9 0,0
Celkem 66 423,5 1 033,2 3 732,1
SPOT MARKET INDEX -  27.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 30,00 16,85 pokles
PEAK LOAD 28,52 17,76 pokles
OFFPEAK LOAD 31,49 15,98 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 66 423,5
PEAK LOAD 33 781,2
OFFPEAK LOAD 32 642,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)