Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 28.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 35,60 2 312,3 0,0 75,9
2 32,62 2 958,0 0,0 658,6
3 31,10 2 932,5 0,0 428,3
4 30,40 3 199,1 0,0 550,2
5 30,90 3 186,2 0,0 625,1
6 34,35 3 277,2 0,0 853,5
7 46,10 3 143,3 0,0 971,6
8 54,30 3 139,2 0,0 850,4
9 57,70 3 452,1 0,0 783,7
10 53,00 3 160,3 0,0 499,8
11 50,18 3 115,1 0,0 380,2
12 49,50 3 173,1 0,0 153,4
13 47,82 3 298,0 59,3 0,0
14 46,10 3 264,5 86,0 0,0
15 45,84 3 182,2 109,7 0,0
16 47,21 3 100,5 27,7 0,0
17 49,03 3 027,6 0,0 106,5
18 52,50 2 986,5 0,0 400,5
19 55,93 2 965,8 0,0 809,7
20 58,20 3 302,4 0,0 995,8
21 55,70 3 089,7 0,0 308,3
22 51,55 2 851,5 0,0 412,9
23 46,30 2 641,6 0,0 320,0
24 40,70 2 364,8 0,0 214,9
Celkem 73 123,5 282,7 10 399,3
SPOT MARKET INDEX -  28.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 45,94 53,13 nárůst
PEAK LOAD 51,08 79,10 nárůst
OFFPEAK LOAD 40,80 29,56 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 123,5
PEAK LOAD 38 028,1
OFFPEAK LOAD 35 095,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)