Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.05.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.05.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 36,60 2 031,5 0,0 474,3
2 34,31 2 133,1 0,0 440,0
3 32,00 2 079,1 0,0 512,0
4 31,25 2 225,0 0,0 683,8
5 32,10 2 206,4 0,0 669,1
6 35,01 2 286,4 0,0 649,1
7 48,99 2 576,5 9,8 0,0
8 54,00 2 687,4 121,3 0,0
9 55,50 2 710,3 67,4 0,0
10 51,44 2 872,4 64,0 0,0
11 50,00 2 867,0 6,0 0,0
12 48,30 2 931,3 6,0 0,0
13 45,00 2 901,0 6,0 0,0
14 43,01 2 920,1 7,0 0,0
15 42,01 2 724,2 9,0 0,0
16 43,68 2 667,1 10,0 0,0
17 45,50 3 365,5 2 000,0 0,0
18 49,00 2 559,7 45,0 0,0
19 50,87 2 547,3 121,0 0,0
20 51,96 2 645,9 145,0 0,0
21 51,00 2 672,2 132,0 0,0
22 48,60 2 601,3 133,0 0,0
23 44,13 2 419,6 93,4 0,0
24 38,30 2 232,2 106,0 0,0
Celkem 61 862,5 3 081,9 3 428,3
SPOT MARKET INDEX -  29.05.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 44,27 3,64 pokles
PEAK LOAD 48,02 5,99 pokles
OFFPEAK LOAD 40,52 0,69 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 61 862,5
PEAK LOAD 33 711,8
OFFPEAK LOAD 28 150,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)