Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 02.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 02.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 45,30 2 248,7 97,7 0,0
2 41,31 2 235,5 0,0 66,9
3 39,12 2 411,3 0,0 518,4
4 38,20 2 403,6 0,0 426,6
5 37,10 2 384,3 0,0 576,9
6 36,50 2 270,3 0,0 125,5
7 38,40 1 935,1 0,0 28,2
8 43,00 2 139,4 0,0 108,1
9 45,00 2 212,6 0,0 59,8
10 48,46 2 921,7 1 962,7 0,0
11 47,08 2 952,6 1 896,3 0,0
12 45,20 3 024,6 1 912,5 0,0
13 40,69 3 125,8 2 000,0 0,0
14 38,50 3 288,7 1 966,5 0,0
15 37,00 3 362,6 1 958,7 0,0
16 37,16 3 592,4 1 928,2 0,0
17 37,35 3 286,8 1 970,5 0,0
18 43,51 2 845,2 1 966,4 0,0
19 48,49 2 148,0 16,8 0,0
20 49,76 2 113,9 0,0 59,6
21 48,70 2 404,7 41,4 0,0
22 48,63 2 268,7 50,6 0,0
23 48,25 2 173,0 0,0 135,9
24 42,46 2 524,8 0,0 820,1
Celkem 62 274,3 17 768,3 2 926,0
SPOT MARKET INDEX -  02.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 42,72 15,52 pokles
PEAK LOAD 43,18 22,62 pokles
OFFPEAK LOAD 42,25 6,84 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 62 274,3
PEAK LOAD 34 874,9
OFFPEAK LOAD 27 399,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)