Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 03.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 03.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 38,28 2 113,0 0,0 433,3
2 34,70 2 294,3 0,0 612,5
3 33,72 2 582,6 0,0 941,8
4 32,28 2 232,9 0,0 468,0
5 31,96 2 554,2 0,0 765,9
6 30,06 2 580,7 0,0 584,5
7 31,09 2 409,2 0,0 651,5
8 33,71 1 858,3 0,0 144,1
9 35,70 2 260,3 23,2 0,0
10 35,51 2 412,6 194,1 0,0
11 33,60 2 438,3 212,0 0,0
12 34,50 2 548,7 213,0 0,0
13 32,30 2 469,3 214,0 0,0
14 28,53 2 703,6 102,9 0,0
15 28,00 2 924,9 71,5 0,0
16 29,61 2 584,0 43,1 0,0
17 31,90 2 565,3 89,3 0,0
18 35,50 2 161,8 90,1 0,0
19 43,00 2 039,2 44,2 0,0
20 51,00 2 146,1 0,0 3,9
21 50,40 2 221,4 76,1 0,0
22 51,80 2 311,6 59,9 0,0
23 50,30 2 251,2 0,0 103,6
24 42,61 2 222,4 0,0 342,3
Celkem 56 885,9 1 433,4 5 051,4
SPOT MARKET INDEX -  03.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 36,67 14,16 pokles
PEAK LOAD 34,93 19,11 pokles
OFFPEAK LOAD 38,41 9,09 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 56 885,9
PEAK LOAD 29 254,1
OFFPEAK LOAD 27 631,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)