Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 04.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 04.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 38,19 2 157,3 0,0 450,6
2 35,62 2 273,4 0,0 433,2
3 33,54 2 404,6 0,0 541,6
4 33,40 2 848,1 0,0 815,8
5 33,66 2 659,5 0,0 650,0
6 37,30 2 045,6 0,0 113,9
7 52,07 2 570,6 0,0 126,0
8 63,53 2 797,8 155,0 0,0
9 63,14 2 903,5 0,0 140,4
10 60,00 2 941,1 0,0 2,7
11 54,40 2 973,9 46,0 0,0
12 51,94 2 987,3 44,0 0,0
13 48,00 3 274,1 47,0 0,0
14 46,00 3 118,8 50,0 0,0
15 45,90 3 126,7 51,0 0,0
16 47,00 3 077,3 32,9 0,0
17 48,00 2 888,3 50,0 0,0
18 51,27 2 833,4 0,0 4,9
19 56,29 2 741,8 44,8 0,0
20 58,50 2 864,5 58,5 0,0
21 57,86 2 940,1 80,0 0,0
22 55,60 2 831,0 63,0 0,0
23 52,38 2 615,1 69,6 0,0
24 43,71 2 652,9 0,0 107,1
Celkem 66 526,7 791,8 3 386,2
SPOT MARKET INDEX -  04.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 48,64 32,64 nárůst
PEAK LOAD 52,54 50,42 nárůst
OFFPEAK LOAD 44,74 16,48 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 66 526,7
PEAK LOAD 35 730,7
OFFPEAK LOAD 30 796,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)