Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.06.2018

Výsledky denního trhu ČR - 05.06.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,99 2 028,7 0,0 249,9
2 38,20 2 310,5 0,0 558,0
3 36,92 2 198,4 0,0 583,1
4 35,75 2 282,4 0,0 664,0
5 36,05 2 595,2 0,0 587,5
6 40,30 2 146,9 35,2 0,0
7 51,34 2 583,9 84,0 0,0
8 64,80 2 769,1 85,0 0,0
9 66,40 3 444,3 2 000,0 0,0
10 59,90 3 745,7 2 000,0 0,0
11 55,00 3 610,5 2 000,0 0,0
12 53,50 3 590,4 2 000,0 0,0
13 50,71 3 634,6 2 000,0 0,0
14 48,63 3 563,0 2 000,0 0,0
15 47,60 3 448,9 2 000,0 0,0
16 48,49 3 463,0 2 000,0 0,0
17 49,60 3 368,2 2 000,0 0,0
18 53,30 3 327,1 2 000,0 0,0
19 58,20 2 590,2 0,0 15,2
20 64,30 3 330,6 2 000,0 0,0
21 61,15 2 587,7 5,7 0,0
22 55,90 2 558,1 39,0 0,0
23 51,25 2 413,8 0,0 255,1
24 43,30 2 187,7 51,6 0,0
Celkem 69 778,9 22 300,5 2 912,8
SPOT MARKET INDEX -  05.06.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 50,48 3,78 nárůst
PEAK LOAD 54,64 4,00 nárůst
OFFPEAK LOAD 46,33 3,55 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 778,9
PEAK LOAD 41 116,5
OFFPEAK LOAD 28 662,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)